Trump và đảng Dân chủ đã đồng ý cần 2 nghìn tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Bất chấp sự khác biệt giữa hai đảng, Bà Pelosi và ông Schumer và một nhóm các nhà lập pháp Dân chủ đã gặp Trump và các thành viên trong nhóm của ông tại Nhà Trắng vào sáng thứ Ba để thảo luận về cơ sở hạ tầng.

Phát biểu bên ngoài Nhà Trắng ngay sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo Dân chủ, Thượng nghị sị Schumer và Chủ tịch Hạ viện, Nancy Pelosi,  nói rằng hai bên cũng tìm thấy điểm chung về một số ưu tiên cho một kế hoạch xây dựng hệ cơ sở hạ tầng nước Mỹ. Bà Pelosi nói với các phóng viên rằng Trump đồng ý về tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng và băng tần thông rộng (Broadband), một tín hiệu cho thấy định nghĩa cơ sở hạ tầng sẽ rộng hơn, hiện đại hơn.

Schumer nói rằng một cuộc họp kế tiếp khác sẽ diễn ra trong ba tuần. Trước cuộc họp, một liên minh gồm nhiều nhóm Dân chủ trong Nhà đã tiết lộ một bản đồ cơ sở hạ tầng nói rằng phần lớn tài trợ cho bất kỳ dự luật nào phải đến từ chính phủ liên bang.

Bất chấp sự khác biệt giữa hai đảng, Bà Pelosi và ông Schumer và một nhóm các nhà lập pháp Dân chủ đã gặp Trump và các thành viên trong nhóm của ông tại Nhà Trắng vào sáng thứ Ba để thảo luận về cơ sở hạ tầng.

Thông điệp của chúng tôi là, hãy để cùng nhau làm việc với nhau Người dân Mỹ hiểu nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng của nước ta. Hãy cùng tìm một giải pháp, Bà Pelosi nói.

Mùa Xuân, TO

 

 

Tags: Trump và đảng Dân chủ đã đồng ý cần 2 nghìn tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng
Bất chấp sự khác biệt giữa hai đảng, Bà Pelosi và ông Schumer và một nhóm các nhà lập pháp Dân chủ đã gặp Trump và các thành viên trong nhóm của ông tại Nhà Trắng vào sáng thứ Ba để thảo luận về cơ sở hạ tầng.

Quản lý bình luận