Lỗ Đen!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Trong hôm thứ tư ngày 10 tháng 4, các nhà khoa học đã dùng hệ thống máy viễn kính the Event Horizon Telescope (EHT) để chụp được Lỗ Đen ( the Black holes), nơi cách xa trái đất khoảng 50 triệu năm ánh sáng (light years) 
Danh mục: GIÁO DỤC / KHOA HỌC
Một năm ánh sáng là 9 ngàn tỷ cây số. Theo ông Avery Brodenick, giáo sư vật lý của trường đại học Waterloo, thì chúng ta đã trông thấy những gì mà tưởng là không bao giờ nhìn thấy vì quá xa. Lỗ Đen là một giải ngân hà hay một giải những tinh cầu rất lớn: lớn hơn giải ngân hà của trái đất , 6 tỷ ngàn lần! Các nhà khoa học đang tìm kiếm xem là trong Lỗ Đen có sự sống như trái đất hay không.?

Tags: Lỗ Đen!
Trong hôm thứ tư ngày 10 tháng 4, các nhà khoa học đã dùng hệ thống máy viễn kính the Event Horizon Telescope (EHT) để chụp được Lỗ Đen ( the Black holes), nơi cách xa trái đất khoảng 50 triệu năm ánh sáng (light years) 

Quản lý bình luận