Trump và đảng Dân chủ đã đồng ý cần 2 nghìn tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

Trump và đảng Dân chủ đã đồng ý cần 2 nghìn tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng