Thị trường Mỷ giảm 450 điểm vì Trung Quốc sẽ cân nhắc hủy bỏ đàm phán do bị Trump cứ đe dọa

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

Thị trường Mỷ giảm 450 điểm vì Trung Quốc sẽ cân nhắc hủy bỏ đàm phán do bị Trump cứ đe dọa