Lần đầu tiên Miss USA, Miss Teen USA, Miss America đều là người da đen

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

Lần đầu tiên Miss USA, Miss Teen USA, Miss America đều là người da đen