Đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dường như đã bị bế tắc.

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

Đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dường như đã bị bế tắc.