Hàng Ngàn Người Việt Xin Chiếu Khán Qua Nam Hàn.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 9 tháng 4, thì hàng ngàn người đã đến tòa lãnh sự của Nam Hàn ở phố Trần Duy Hưng, Hà Nội để xin chiếu khán qua Nam Hàn.
Với số người xin chiếu khán tăng vọt, các nhân viên của tòa đại sứ Nam Hàn đã phải làm việc không xuể. Theo những tin tức công bố thì bắt đầu từ ngày 3 tháng chạp năm ngoái 2018, các cư dân ở các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Saigon có quyền xin chiếu khán gia hạn 5 năm đến Nam Hàn, mà không cần chứng minh tình trạng tài chánh. Có thể một số lớn những người xin chiếu khán là những người muốn tìm công ăn việc làm ở xứ này. Tags: Hàng Ngàn Người Việt Xin Chiếu Khán Qua Nam Hàn.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 9 tháng 4, thì hàng ngàn người đã đến tòa lãnh sự của Nam Hàn ở phố Trần Duy Hưng, Hà Nội để xin chiếu khán qua Nam Hàn.

Quản lý bình luận