Hàng Chục Ngàn Người Tham Dự Lễ Hội Cần Sa

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Những năm trước, tuy cần sa chưa được hợp thức hóa ở Canada, nhưng hàng năm vào ngày 20 tháng 4, cũng có những lễ hội hút cần sa diễn ra ở nhiều nơi trên toàn Canada, mà cảnh sát cũng làm ngơ không bắt giữ. Lễ hội này có tên là 4/20. 
Danh mục: z / ÂM NHẠC
Ngày lễ hội 4/20 trong năm nay là ngày lễ hội cần sa đầu tiên được tự do, sau khi chính quyền liên bang đã cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa. Hàng loạt những cuộc lễ hội cần sa đã diễn ra trên toàn Canada trong ngày 20 tháng 4 vừa qua. Tại bãi biển Công Viên Hoàng Hôn ở thành phố Vancouver, đã có hàng chục ngàn người tham dự lễ hội cần sa: họ đến để thoải mái hút cần sa ngoài công chúng.


 
Các nhân viên cảnh sát cũng có mặt để chắc chắn là những người hút cần sa là những người trên 19 tuổi. Cũng có khoảng 300 cửa hàng xin phép bán cần sa tại bãi biển Hoàng Hôn này trong ngày 20 tháng 4. Những cửa tiệm bán cần sa này đã phải trả tiền mướn chỗ từ $500 cho đến $1,000, để được quyền bán cần sa trên bãi cỏ trước bãi biển. Lễ hội cần sa cũng là một lễ hội gây tốn kém cho chính quyền thành phố: trong lễ hội cần sa năm ngoái 2018, chính quyền thành phố Vancouver đã phải chi phí tổng cộng $245,000 cho việc trả lương cho các nhân viên cảnh sát làm thêm giờ và mướn người dọn dẹp, trong khi ban tổ chức lễ hội chỉ đền bù cho chính quyền thành phố có $63,000. 
Tags: Hàng Chục Ngàn Người Tham Dự Lễ Hội Cần Sa
Những năm trước, tuy cần sa chưa được hợp thức hóa ở Canada, nhưng hàng năm vào ngày 20 tháng 4, cũng có những lễ hội hút cần sa diễn ra ở nhiều nơi trên toàn Canada, mà cảnh sát cũng làm ngơ không bắt giữ. Lễ hội này có tên là 4/20. 

Quản lý bình luận