Trang chủ

Fed đang xem xét một chương trình mới có thể là một phiên bản khác của sự nới lỏng nguồn tiền cung ứng.

 4/30/2019  Đăng bởi: admin

Cơ quan Cục Dự trữ Liên bang đang xem xét một chương trình mới cho phép các ngân hàng trao đổi Trái phiếu cho quỷ dự trữ, một động thái nhằm đảm bảo thanh khoản trong thời điểm khó khăn cũng sẽ giúp ngân hàng trung ương giảm sổ cân đối  gần 4 nghìn tỷ. 

Fed đang xem xét một chương trình mới có thể là một phiên bản khác của sự nới lỏng nguồn tiền cung ứng.

Các nhà kinh tế học Louis Louis David Andolfatto và Jane Ihrig đã viết hai bài báo về kế hoạch này, theo họ sẽ giảm bớt gánh nặng pháp lý cho các ngân hàng cảm thấy áp lực khi nắm giữ tài sản cực kỳ an toàn.

Trong một số quý, ý tưởng này được xem như một sự mở rộng tự nhiên của chính sách của Fed hiện tại. Mặc dù vậy, những người khác nghĩ rằng về bản chất nó có thể là một hình thức nới lỏng nguồn tiền cung ứng và do đó, một sự lặp lại khác của sự trao đổi của Fed Fed trong thị trường tài chính.

Ý tưởng này được đưa ra khi các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương tìm cách cắt giảm việc nắm giữ trái phiếu trên bảng cân đối kế toán mà không làm gián đoạn thị trường. 

Mùa Xuân, TO